AKTUALITY

OZNAMY

Voľné miesta v študijných a učebných odboroch

 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave Vám oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 sú v II. kole prijímacieho konania v prvom ročníku voľné miesta v študijných a učebných odboroch:

 

Kód

Názov odboru

 Voľné miesta

Študijné odbory:

2411K

mechanik nastavovač

2

2495K

autotronik

4

Učebné odbory:

2487H01

autoopravár – mechanik

6

2487H02

autoopravár – elektrikár

1

2487H03

autoopravár – karosár

-

2487H04

autoopravár – lakovník

4

2423H

nástrojár

7

 

Pre absolventov učebných odborov sú voľné miesta v študijných odboroch:

 

Študijné odbory:

24140L1

strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

16

2493L

predaj a servis vozidiel

6

 

 


Riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava oznamuje, že v našej škole je neobsadená nasledovná pracovná pozícia  nepedagogického zamestnanca:


Elektroúdržbár pre stroje a zariadenia

Podmienky prijatia:
- vyučený v odbore prevádzkový elektromontér, elektromechanik pre stroje a zariadenia,
stupeň odbornej spôsobilosti v  § 22 zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
(elektrikárske oprávnenie do 1000 V)

Bližšie informácie sú sprístupnené na sekretariáte riaditeľa.
Telefón: 033/5933921
Email: sekretariat@sosatt.sk

 VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH SOŠ AUTOMOBILOVEJ V TRNAVE

 

Ste tu správne, ak hľadáte školu s perspektívou.

 

V školskom roku 2017/2018 ponúkame:

 

Študijné odbory:

Mechanik nastavovač (2411 K)

Autotronik (2497 K)

Učebné odbory:

Nástrojár  (2423 H)

Autoopravár – mechanik (2487 H 01)

Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)

Autoopravár – karosár (2487 H 03)

Autoopravár – lakovník (2487 H 04)

Mechanik špecialista automobilovej výroby (2488 H)

Denné nadstavbové štúdium:

Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (2414 L)

Predaj a servis vozidiel (2493 L)

 

!!!!! Viac informácií v sekcii štúdium !!!

 

NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE, O NAŠICH ABSOLVENTOV MAJÚ ZAMESTNÁVATELIA ZÁUJEM.