AKTUALITY

OZNAMY

Riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava oznamuje, že v našej škole je neobsadená nasledovná pracovná pozícia  nepedagogického zamestnanca:


Elektroúdržbár pre stroje a zariadenia

Podmienky prijatia:
- vyučený v odbore prevádzkový elektromontér, elektromechanik pre stroje a zariadenia,
stupeň odbornej spôsobilosti v  § 22 zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
(elektrikárske oprávnenie do 1000 V)

Bližšie informácie sú sprístupnené na sekretariáte riaditeľa.
Telefón: 033/5933921
Email: sekretariat@sosatt.sk

 VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH SOŠ AUTOMOBILOVEJ V TRNAVE

 

Ste tu správne, ak hľadáte školu s perspektívou.

 

V školskom roku 2017/2018 ponúkame:

 

Študijné odbory:

Mechanik nastavovač (2411 K)

Autotronik (2497 K)

Učebné odbory:

Nástrojár  (2423 H)

Autoopravár – mechanik (2487 H 01)

Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)

Autoopravár – karosár (2487 H 03)

Autoopravár – lakovník (2487 H 04)

Mechanik špecialista automobilovej výroby (2488 H)

Denné nadstavbové štúdium:

Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (2414 L)

Predaj a servis vozidiel (2493 L)

 

!!!!! Viac informácií v sekcii štúdium !!!

 

NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE, O NAŠICH ABSOLVENTOV MAJÚ ZAMESTNÁVATELIA ZÁUJEM.