AKTUALITY

OZNAMY

Riaditeľské voľno

 

Riaditeľ SOŠ automobilovej v Trnave udeľuje žiakom  dňa 29.10.2018 (pondelok)  riaditeľské voľno.


 

POZVÁNKA

 

Pozývame   žiakov, ktorí majú záujem v školskom roku 2019/2020 o štúdium na SOŠA Trnava, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na

 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

 

6. - 7. decembra 2018

 

Prvá prezentácia bude vždy o 9.00 hodine.

Druhá prezentácia  bude vždy o 11.00 hodine.

 

- v prípade, že Vám termín nevyhovuje, je možné si dohodnúť osobný termín telefonicky každý deň           od 8.00 do 13.00 hod.

- pri návšteve školy si môžete dohodnúť bezplatnú výmenu zimných pneumatík, výmenu oleja a kontrolu, poprípade výmenu chladiacej kvapaliny

 

Informácie a kontakt:

033/ 5933926   p. Oľga Bruderová                                  E-mail: soustt@zupa-tt.sk

033/ 5933941   p. Ivan Kováčik, PaedDr.                        E-mail: zrov@sosatt.sk

 


Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnanca na funkciu:

 

POMOCNÝ PRACOVNÍK – ZÁHRADNÍK

 

Náplň práce:

Úprava vonkajších priestorov areálu školy (kosenie trávy, úprava vegetácie, hrabanie lístia, odpratávanie snehu, posyp chodníkov...)

Pomocné práce pri údržbe objektov (oprava plotov, postrek buriny, čistenie striech...

 

Hrubá mzda: 480. - EUR

 

Bližšie informácie: Vedúci správy majetku 033/5933924

 

 Voľné miesta v študijných a učebných odboroch !

 

Stredná odborná škola automobilová oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 má voľné miesta v  odboroch nadstavbového štúdia:

 

Nadstavbové štúdium - denná forma štúdia

24 14 L 01     strojárstvo - výroba montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

24 93 L          predaj a servis vozidiel

 

Nadstavbové štúdium - dištančná forma štúdia

24 14 L 01     strojárstvo - výroba montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

Pre absolventov základnej školy má voľné miesta v nasledujúcich študijných a učebných odboroch:

 

Študijný odbor:

kód odboru

názov odboru

voľné miesta

2411 K   

2495 K      

 mechanik nastavovač   

 autotronik   

3

2

 

Učebný odbor:

kód odboru

názov odboru

voľné miesta

2487 H 01          

autoopravár- mechanik  

6

2487 H 02          

autoopravár- elektrikár  

4

2487 H 04          

autoopravár- lakovník  

5

2423 H

nástrojár

4

 

 

V prípade záujmu o štúdium v zvolenom odbore, zašlite  obratom prihlášku na adresu školy. Bližšie informácie podávame na telefónnom čísle 033/5933926.


Stránky