AKTUALITY

OZNAMY

Viac Informácií  TU !


 

Usmernenia počas pandémie

 

       Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie (na stiahnutie TU) alebo po každom prerušení dochádzky do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie (na stiahnutie TU) o tom, že  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

    

Žiak si zabezpečí na každý deň dve rúška. Počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch školy  má na tvári rúško. V celom areáli školy dodržuje maximálny možný odstup od ostatných osôb, nepodáva si s nimi ruku ani žiadnym iným spôsobom sa ich nedotýka.

 

Bližšie informácie  o správaní sa žiakov počas pandémie nájdete TU!

 

!!!  Sledujte informácie na edupage !!!

 
Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Stránky