Ústna časť maturitných skúšok

Posledný májový týždeň maturitné komisie preverovali pripravenosť maturantov na ústnej časti maturitnej skúšky. Študenti IV.A, II.AN a II.AND prišli k zelenému stolu, aby preukázali nadobudnuté vedomosti, a aby uzatvorili stredoškolskú kapitolu svojich životov. Obdobie prípravy počas akademického týždňa uplynulo rovnako rýchlo ako samotná maturita. Úspešní maturanti už majú svoje vysvedčenia a začala pre nich nová životná etapa. Všetkým želáme veľa šťastia v ich ďalších krokoch, mnohým už v práci, iným pri hľadaní zamestnania, niektorým na vysokej škole a tým, čo podcenili prípravu na túto udalosť, primaturitnom termíne v septembri.

 

 

5. jún 2018


Akcie počas ústnych MS

Hravá technika - Nitra

Dňa 28.5.2018 sa žiaci I.A triedy zúčastnili interaktívnej výstavy v Nitre pod názvom „Hravá technika“. Výstava sa nachádzala v OC Galéria Mlyny. Žiaci si so skúsenými animátormi vyskúšali 17 interaktívnych exponátov, ktoré boli zaradené do niekoľkých tematických celkov ako malá robotika, virtuálna realita atď. Po výstave a prehliadke mesta všetci skonštatovali, že to bol síce horúci deň, ale deň plný noviniek a zážitkov.

 

Hvezdáreň - Hlohovec

 

Dňa 29.5.2018 sa žiaci I.A a II.B triedy zúčastnili zaujímavej prednášky o vzniku a historických momentoch nášho vesmíru. Dozvedeli sme sa niečo o objavoch našich fyzikov a astronómov od začiatku nášho letopočtu až po súčasnosť. Zaujímavosťou bolo pozorovanie vesmíru v zrýchlenej podobe v dôsledku pohybu Zeme. Každé ročné obdobie má svoje typické súhvezdie, viditeľné takmer po celú noc. Aj keď niektorí žiaci neboli vo hvezdárni prvýkrát, myslíme si, že vesmírne otázniky, pohyby nebeských telies a súhvezdia každého jednotlivca znovu zaujali a motivovali k rozmýšľaniu o existencii života na Zemi a celého vesmíru.

 

Výstava k 100.výročiu vzniku ČSR – Bratislava

 

Dňa 30.5.2018 sa žiaci I.A triedy zúčastnili  výstavy organizovanej z príležitosti 100.výročia vzniku ČSR na Bratislavskom hrade. Sprievodkyňa vtiahla pútavou formou žiakov do historických momentov, ktoré sa odohrali behom posledného storočia a ktoré si aj názorne pripomenuli. Výstava bola rozdelená na niekoľko častí. Najprv mali možnosť vidieť originály rôznych dohôd, ktoré boli podpísané od roku 1918, videli vývoj vojenskej techniky a oblečenia, školských pomôcok , technických zariadení a vozidiel. Ponuka  bola široká a každý zo žiakov našiel v nej niečo, čo mu bolo blízke. Po prehliadke exponátov  žiaci vystúpili na jednu z veží Bratislavského hradu, kde mohli vidieť úžasnú panorámu Bratislavy po obidvoch stranách Dunaja. Žiaci svoje dojmy rozoberali ešte aj cestou vo vlaku a aby zážitok bol dokonalý, museli okrem hlavy doplniť aj svoje prázdne žalúdky a až potom povedali: „Bolo to super!“

 

Kurz na ochranu život  zdravia

 

V dňoch 28. – 30. 5. 2018  žiaci III.A, III.B, III.C, III.D a II.E triedy absolvovali kurz, ktorého obsahovou náplňou boli  tematické celky zamerané na zdravotnícku prípravu, pohyb a pobyt v prírode, jej ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, technická a športová činnosť. V  priestoroch Kamenného mlyna sa žiaci oboznámili s právnymi normami upravujúcimi povinnosti prípravy občanov SR na ochranu ich života a zdravia , poskytovanie prvej pomoci , ekologickými a humanitárnymi aktivitami, prvkami sebaobrany.  V rámci  kurzu si žiaci pobyt v prírode spríjemnili chutnou „opekačkou“.

 

 

Úrady štátnej správy – Trnava

 

Dňa 29.5.2018 žiaci I.AN vyrazili do ulíc Trnavy za účelom oboznámiť sa so sídlami jednotlivých úradov štátnej správy v Trnave. Navštívili sme úrad sociálnych vecí a rodiny, Mestský úrad, krajský súd, Matričný úrad, daňový úrad, sociálnu poisťovňu a okresný úrad. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, nakoľko niektoré úrady navštívili prvýkrát.

 

Autocomodex s.r.o. – Trnava

 

Dňa 30.5.2018 sa žiaci tried I.B a I.AN zúčastnili na odbornej exkurzii v Autocomodexe Trnava. Prezreli si pracoviská mechanikov, elektrikárov, karosárov a lakovníkov. Súčasťou bola aj prehliadka STK, kde priamo videli prácu zamestnancov pri vykonávaní technickej kontroly a emisnej kontroly vozidiel. Následne navštívili predajne vozidiel značky Škoda, Volkswagen a Hyundai.

 

1. jún 2018


Osvienčim

„Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili“

                                                                                                                  Santayana

 

 

Dňa 30. 4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na exkurzii v najväčšom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Bikenau v Osvienčime.

Žiaci na vlastné oči videli symbol nacistického teroru a genocídy, kde prišlo o život 1,5 mil. ľudí v dôsledku vyhladzovania, ťažkých prác a pokusov.

Žiaci si z exkurzie odniesli nové poznatky a smutnú náladu, ktorá na nich doľahla na tomto pamätnom mieste.

Na spiatočnej ceste nám pochmúrnu náladu vylepšilo mimoriadne pekné počasie.

 

4. máj 2018


Víťaz celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior lakovník 2018 je zo SOŠ automobilovej v Trnave

V dňoch 25. a 26. apríla 2018 sa v priestoroch spoločnosti JL spol. s r.o. v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále v kategórii Autoopravár Lakovník.

Cieľom súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra SR a záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je propagácia autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

Súťaž prebiehala v troch kolách a do celoslovenského finále sa dostali víťazi školských a oblastných kôl.

Jednotlivé kolá pozostávali z teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Komisári súťaže hodnotili dosiahnuté výsledky vo všetkých častiach, na jednotlivých stanovištiach pozorne sledovali počínanie všetkých súťažiacich.

Zo SOŠ automobilovej v Trnave si v školskom a oblastnom kole v kategórii Autoopravár Junior – lakovník 2018 zo všetkých zúčastnených žiakov najlepšie počínal Filip Mynář, ktorý v celoslovenskom finále získal 1. miesto.

Z dosiahnutého výsledku máme radosť, teší nás, že Filip Mynář šíri dobré meno SOŠ automobilovej na Coburgovej ulici v Trnave.

Úspešným súťažiacim zablahoželal aj riaditeľ školy, Ing. Jozef Ormandy, poďakoval za vzornú reprezentáciu a zaželal mu veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

2. máj 2018


Máme 1. miesto!

Dňa 17.4.2018 sa konalo na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho okresné kolo atletiky žiakov stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ VVaŠ SR, organizátorom Kalokagatia CVČ Trnava. Tohto kola sa zúčastnili aj žiaci našej školy Jakub Jáno (II.A),  Lukáš Bednárik (II.B), Stanislav Hankoščák (II.B), Samuel Šimanský (II:B), Radoslav Ladvenica (II.C), Patrik Bartovič (II.D) a Tomáš Cáder (III.A). Z okresného kola sa podarilo so svojimi výsledkami prebojovať do ŽUPNEJ  OLYMPIÁDY trom reprezentantom L. Bednárilovi (400 m – 2.miesto, 3000m – 1.miesto), J. Jánovi (beh cez prekážky 110 m – 1.miesto, skok do výšky – 2.miesto) a S. Hankoščákovi (skok do diaľky – 2.miesto).

Dňa 19.4.2018 sa víťazi okresného kola zúčastnili ŽUPNEJ OLYMPIÁDY, ktorej vyhlasovateľom  a zároveň aj organizátorom bol Trnavský samosprávny kraj a Slovenská asociácia športu.

Jakub Jáno obsadil 1.miesto v behu cez prekážky a 3.miesto v skoku do výšky (173 cm).

Lukáš Bednárik si v behu na 3000 m dobehol pre krásne 2.miesto.

Obidvaja športovci postupujú do celoslovenského kola. Srdečne im blahoželáme a držíme palce.

24. apríl 2018


Stránky