Meno Funkcia Kontakt
Ing. Jozef Ormandy riaditeľ sekretariat@sosatt.sk
Mgr. Janka Sršňová zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie zrtv@sosatt.sk, srsnova@sosatt.sk
Ing. Jarmila Holická zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie holicka@sosatt.sk
PaedDr. Ivan Kováčik zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie zrov@sosatt.sk
Ing. Ludmila Lukášiková vedúca ekonomického oddelenia ekonom@sosatt.sk
Ing. Vladimír Škop vedúci oddelenia správy majetku spravamajetku@sosatt.sk