Profil verejného obstarávateľa

 

Stredná odborná škola automobilová je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava

Coburgova 7859/39

917 02 Trnava

 

zastúpená Ing. Jozefom Ormandym

 

IČO 17053676

DIČ 2021134049